אודותינו

”נכה לא חצי בן אדם” ע”ר 580625986 הוקמה באפריל 2016 ופועלת למען זכויות האדם ובפרט לקידום העלאת קצבת הנכות הכללית וזכויות נוספות עבור אנשים עם מוגבלות בישראל, בין היתר בנושאי: נגישות, דיור, עובדי סיעוד, טיפול רפואי ראוי ושילוב בחברה ובתעסוקה. הקמת העמותה היוותה אבן דרך במחאה החברתית להעלאת קצבת הנכות לגובה שכר המינימום שהחלה בחודש ינואר 2015 … המשך לקרוא אודותינו