הארגון מוביל שורה של פרויקטים לקידום אנשים עם מוגבלות וקשישים בישראל. פרויקט הדגל ”חיוך מיוחד” מופק בימים אלה ומטרתו לקדם ילדים עם וללא מוגבלות בתחום אמנויות הבמה. בין הפרויקטים הנוספים הוא קידום המחקר, הפיתוח והחינוך לאיכות ואריכות חיים בריאים ומניעת מחלות זקנה:

בשל הזדקנות אוכלוסיית העולם, ואוכלוסיית ישראל בפרט, והעלייה הנובעת מכך במחלות תלויות הגיל, יש צורך חיוני לשפר את תוחלת החיים הבריאים לאוכלוסייה המבוגרת. תנאי הכרחי לכך הוא קידום מחקר, פיתוח וחינוך לאריכות חיים בריאים ומניעת מחלות זקנה. ארגון ”נכה לא חצי בן אדם” בשיתוף עם עמותת “ותק – התנועה לאיכות ואריכות חיים” וארגונים שותפים אחרים פועלים להגברת תמיכה ציבורית ומדינית לתחום ומקדמים תכנית פעולה הכוללת הגדלת תקציב מחקר ופיתוח רפואי בתחום הזקנה, הגברת המודעות והחינוך למניעת מחלות זקנה ולאריכות חיים בריאים,  והקמה ושיפור מערכות ציבוריות לגילוי מוקדם ומניעת מחלות זקנה.